Privaatsuspoliitika

Veebipoe www.happyskin.ee (edaspidi E-pood) isikuandmete vastutav töötleja on Asian Beauty Trends OÜ (registrikood 14339848, juriidiline aadress Videviku tn 28-2, Tallinn 10139, +372 5306 1225, hello@happyskin.ee) (edaspidi Müüja). 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse 

Müüjal on õigus töödelda kliendi poolt esitatud isikuandmeid ja ostude andmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega ulatuses, mis on vajalik eelkõige kliendi poolt e-poes esitatud tellimuse täitmiseks.

Isikuandmed, mida töödeldakse: nimi; kontaktinfo (telefoninumber, e-posti aadress); tellimuse kohaletoimetamise aadress; pangakonto number; toodete ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu); klienditoe andmed; muu kliendiuuringute ja/või pakkumistega seotud teave. 

Küpsised

E-poe veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed tekstifailid, mis edastatakse ja salvestatakse veebilehelt kasutaja seadmesse, kui ta külastab veebilehte. Kui kasutaja külastab uuesti sama veebilehte, annab küpsistes salvestatud info veebilehele teada, millised olid kasutaja varasemad tegevused veebilehel.

Külastades E-poe veebilehte salvestatakse kliendi seadmesse küpsis selleks, et kliendi külastusi mugavamaks ja lihtsamaks muuta. Klient võib keelata küpsiste kasutamise, muutes brauseri seadeid, kuid see võib takistada E-poe veebilehe toimimist ja takistada juurdepääsu mõnedele selle osadele. Kui klient külastab E-poe veebilehte ja tema seaded lubavad küpsiste vastuvõtmist, peetakse seda kliendi selgesõnaliseks nõusolekuks lubada E-poe veebilehe küpsiste kasutamine. 

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja eesmärgid

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. 

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. 

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). 

E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse E-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

 Isikuandmete edastamine volitatud töötlejatele

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma kliendi eelneva nõusolekuta, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. E-poe kasutaja nõustub sellega, et E-poel on õigus kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sealhulgas edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud Müüja poolt kliendile teenuse osutamisega.

Isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse E-poe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt poolt transporditeenuse pakkujale. Kulleriga postipaki kohaletoimetamise teenuse valimise puhul edastatakse nii kontaktandmed kui ka kliendi aadress. Müüja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS. Kui E-poe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Veebimajutus.ee serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga. E-pood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest. Isikuandmete edastamine E-poe volitatud töötlejatele (näiteks transporditeenuse pakkuja, andmemajutus) toimub Müüja ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Kliendil on õigus tutvuda oma kliendiandmetega esitades vastava päringu e-postile hello@happyskin.ee. Kui kliendiandmed on muutunud või muul põhjusel ebaõiged, peab klient sellest teatama. 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Andmete säilitamine

E-poes ostu sooritanud klientide isiku- ja ostuandmeid säilitatakse 3 aastat arvates ostu sooritamisest, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. 

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (3 aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse 7 aastat. 

Kustutamine

Kliendil on õigus nõuda kliendi kohta kogutud andmete kustutamist teavitades vastavast soovist e-posti teel.

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

 Ülekandmine

E-poodi salvestatud isikuandmete elektroonilise väljavõtte saate tellida andes oma soovist teada e-posti teel. 

Muude isikuandmete ülekandmise kohta saate päringu esitada meile e-posti teel. Andmete ülekandmise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul, kus klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirjas vastav viide või võtta meiega ühendust. 

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise kohta, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes, igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel, telefon +372 5306 1225, e-post: hello@happyskin.ee  Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).