Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused kehtivad kõigile, kes soovivad kasutada veebilehte Happyskin.ee. Selleks, et kasutada veebilehte, peab täitma antud kasutustingimusi. Kui te ei nõustu käesolevate kasutustingimuste ja Happyskin.ee privaatsuspoliitikaga, siis puudub teil õigust veebilehte kasutada. 

Happyskin.ee jätab endale õiguse muuta igal ajal veebilehe kasutustingimusi, veebilehe sisu (sealhulgas tooteinfot) ja osutatavaid teenuseid. Happyskin.ee jätab endale õiguse teha muudatusi ja kasutaja vastutab nende regulaarse jälgimise eest. Kui külastate veebilehte peale muudatuste sisseviimist, tähendab see teiepoolset nõustumist muudetud tingimustega.

Intellektuaalse omandi kaitse

Antud veebileht on seotud ja kaitstud autoriõigusaktidega, intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktide, rahvusvahelisi intellektuaalse omandi õigusi puudutavate lepingute ja kokkulepetega. Happyskin.ee omab õigust nimedele ja sümbolitele, mis on seotud Happyskin.ee toodete ja teenustega veebilehel, olgu need kaitstud kaubamärgi või disainlahenduse õiguse, autoriõigusega või teisiti. 

Juurdepääs ja veebilehe sisu

Happyskin.ee jätab endale õiguse piirata juurdepääsu toodetele, teenustele või teha tehnilisi ja sisulisi muudatusi kogu veebilehe ulatuses. Happyskin.ee’l on õigus eemaldada veebilehelt igasugune materjal, mis on solvav või ebaseaduslik või rikub muul moel õigusi ja veebilehe kasutustingimusi.

Lubamatu kasutamine

Teil ei ole õigust käesoleva veebilehe sisu, andmeid, tarkvara rakendusi või teenuseid loata kopeerida, edastada, kahjustada või müüa. Teil ei ole õigust veebilehel pakutavaid teenuseid kasutada solvaval või ebaseaduslikul viisil, näiteks edastada rämpsposti ja kettkirju või teha muid sarnase eesmärgiga tegevusi, samuti ka spämmida kolmandaid osapooli ega kasutada võltsitud identiteeti või e-posti aadresse või mingil muul moel edastada eksitavat informatsiooni, mis puudutab teie identiteeti või sõnumite allikat.

Vastutuse piirangud

Happyskin.ee ei vastuta veebilehe tõrgeteta töötamise eest. Happyskin.ee ei võta mingit vastutust otseste, kaudsete või hiljem tekkivate kahjude, kulude või saamatajäänud tulude suhtes, mis on seotud veebilehe kasutamise või kasutamata jätmisega.

Happyskin.ee veebileht võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mida haldavad kolmandad osapooled. Happyskin.ee ei jälgi aktiivselt nende sisu, ega vastuta nendel lehtedel sisalduva teabe sisu ega õigsuse või seal pakutavate kaupade eest, ega linkide toimimise eest. Klikkides veebilehel olevatel linkidel võite sattuda veebilehtedele, mida haldavad kolmandad osapooled. Happyskin.ee ei vastuta kolmandate osapoolte tegevuste eest.